Belvedêre (arsjitektuer)

Belvedêre (Frânsk: Bellevue) is in term út de arsjitektuer út it Italjaansk ('belvedere' sûnder aksint, mei de klam op -de-), en betsjut letterlik 'moai útsjoch'. It is een arsjitekturale struktuer dy't gebrûk makket fan in moai útsjoch. In belvedêre kin op in gebou set wurde foar in moai útsjoch, mar kin ek oare foarmen krije:

De Belvedêre fan it Fatikaan
It Hûs Patsjkov yn Moskou mei in belvedêre boppe-op