Biblioteek

(Trochwiisd fan Bibletekaris)
Bibleteek Jean-Jacques Rousseau yn Chambéry (Frankryk)

In biblioteek (Gryksk: βιβλιοθηκη bibliothèkè, "boekeberchplak") is in samling fan boeken en oare dokuminten, of it plak dêr't sa'n samling beheard wurdt.