De Biggemar is in breder stik fan in Prinses Margrietkanaal noardeastlik fan Grou. Oan de noardkant fan de Biggemar leit de Trijehúster Sleat. Yn de mar leit in eilantsje.