Bosnjers binne de ynwenners fan Bosnje. It is in oantsjutting foar minsken fan ferskate folken, lykas Bosnjakken, Serven, Kroäten, Albanezen, Montenegrinen en oaren. It is noch in iepen fraach at de Bosnjers genôch kulturele bannen hawwe om úteinlik ien Bosnyske kultuer te foarmjen.

Bosnjers binne net itselde as Bosnjakken; al is it sa dat in protte Bosnjakken ek Bosnjer binne.