Diet Huber oftewol Berendina Barkey-Huber (Ljouwert, 9 april 1924 - Amsterdam, 7 oktober 2008) wie in Frysk skriuwster en yllustratrise fan berneboeken. Se hat in grut tal berneboeken yn it Frysk en Hollânsk makke, mar se waard benammen bekend as de ‘Mem fan Tutte', it bekendste berneferske út 1953.

Yn 1946 gie se nei Amsterdamse keunstnijverheidskoalle, de foarrinner fan de Rietveld Akademy. Dêr siet se fjouwer jier lang yn ’e yllustraasjeklasse. Nei ôfrin reizge se foar in jier nei Stockholm ta dêr’t se wurke as freelancer. Se makke dęr yllustraasjes foar boeken en tydskriften, mar stjoerde ek ferhalen op. Yn 1952 frege Friesche Koerier-haadredakteur Fedde Schurer har foar de bernerubryk De Kleine Koerier. It waard de oanset ta har twatalich skriuwerskip. Diet Huber skreau foar de Friese Koerier fan 1952 oant 1961. Op fersyk fan Wim Hora Adema hat se - as opfolchster fan Annie M.G. Schmidt – njoggen jier berneferskes skreaun foar Het Parool. Yn 1954 skreaune Tiny Mulder en Huber mei Jant Visser-Bakker It boek foar de Fryske bern. In boek mei gedichten, riedselrymkes, lietsjes en ferhalen mei yllustraasjes fan Huber.

Musikus Hindrik van der Meer skreau yn de santiger jierren muzyk op ferskillende gedichten fan de wurdkeunstneresse.

 • 1955 - Tutte mei de Linten : ferskes (út de ‘Friese Koerier’) (12e printinge yn 2012)
 • 1957 - De Mâlbroekmich (3e printinge 1982)
 • 1959 - De uil met de zeven zuurtjes
 • 1963 - De snars, de fluit, de sikkepit
 • 1973 - Tutte mei de linten
 • 1976 - De Teltsjebeam (2e printinge 1979)
 • 1979 - De Veter-eter
 • 1979 - Fryske poesyalbumferskes
 • 1980 - It abee fan Boukje
 • 1980 - Poesiealbumversjes
 • 1981 - Elleke is boos
 • 1981 - Letje Annabetje Bot
 • 1986 - Rinske en de stoomtram
 • 1989 - Daar moet je nou een beest voor zijn
 • 1993 - Blinder de boekeflie
 • 1993 - Meisjes trouwen toch (zei tante Dirkje)
 • 1994 - Ald wyfke hie in mûtske makke? Old grannie make a little hat
 • 1996 - It telboekje fan Boukje
 • 1999 - De Koeterwalen
 • 2000 - Zeven zeven
 • 2001 - De magogel
 • 2002 - De sprookjesprins

Ferhalebondels

bewurkje seksje
 • 1988 - Nûmer alve- koartswillige autobiografyske ferhalen
 • 1957 - De Mâlbroekmich : nominaasje bêstfersoarge Nederlânske boek
 • 1959 - De uil met de zeven zuurtjes, nominaasje Gouden griffel
 • 1980 - Bekroaning fan It abee fan Boukje yn it ramt fan de Premio Europea di Padua

Keppeling om utens

bewurkje seksje