De Driezumer terp wie in terp sa'n twa kilometer benoarden Driezum, west fan de Driezumer Ryd. De terp is yn de Twadde Wrâldoarloch foar it meastepart ôfgroeven. Op de terp stie de Canterstate, dy't yn de 19e iuw ôfbrutsen is. By graafwurk oan in sleat by de terp binne yn 1895 in soad Romeinske munten fûn.