In foarsjonger of kantor is in persoan dy't de tsjerklike gemeente yn it sjongen foargiet.

Protestantisme bewurkje seksje

Inkelde ferneamde foarsjongers út it protestantisme wienen Johann Sebastian Bach en Gysbert Japiks.