Folkekunde

(Trochferwiisd fan Folkekundige)

Folkekunde (ek etnology, kulturele antropology, sosjale antropology of sosjaal-kulturele antropology) is de wittenskip dy't him dwaande hâldt mei it sosjale gedrach, de ekonomyske struktuer en de religy fan folken en befolkingsgroepen.