Forum Romanum

It Forum Romanum is it âlde sintrum fan de stêd Rome. It lei tusken trije heuvels yn, Kapitoal, Palatyn en Eskwuilyn en oarspronklik wie it in sompich gebiet, dat troch de Etrusken drûchlein waard. Yn de gloarjetiid fan it Romeinske Ryk foarme it forum sawol it politike en juridyske as it religieuze en kommersjele sintrum fan de stêd.

Ruïnes of it forum Romanum