Friedrich Engels

Friedrich Engels (Barmen (Wuppertal), 28 novimber 1820 - Londen, 5 augustus 1895) wie in yndustrieel, sosjaal wittenskipper, skriuwer, polityk teoretikus, sosjalistysk filosoof en tegearre mei Karl Marx de grûnlizzer fan it kommunisme.

Friedrich Engels (1877)

Yn 1845 publisearre er 'De Tastân fan de Arbeidersklasse yn Ingelân', grûnfêste op persoanlike waarnimming en ûndersyk. Yn 1848 publisearren Marx en Engels tegearre it Kommunistysk Manifest. Letter stipe er Marx om ûndersyk te dwaan en 'It Kapitaal' te skriuwen. Engels redigearre nei de dea fan Marx in tal dielen fan Das Kapital.