Gasconne

Gasconne-bolle

De Gasconne is in tige âld Frânsk koweras.