Healsuffiks

Affiksen komme ornaris net op harsels foar en dochs is der in groep selsstannige wurden dy't ek as affiks brûkt wurde, dat is de groep fan de healsuffiks.

Foarbyld fan in healsuffiks is it wurd 'ark'. Ark kin yn kombinaasje mei in soad wurden brûkt wurde as affiks:

  • boere(e)-ark
  • keapman(s)-ark
  • skipper(s)-ark
  • skriuw-ark

Sjoch ekBewurkje