Hegere seefeartskoalle

(Trochwiisd fan Hegere Seefeartskoalle)

In hegere seefeartskoalle is in hegeskoalle dêr't offisieren foar de keapfardij oplaat wurde.

Yn Nederlân binne de opliedingen foar stjoerman en wurktúchkundige kombineare ta maritym offisier.

Hegere Seefeartskoallen binne: