De Hidaarder Feart is in feart yn de gemeente Súdwest-Fryslân. De feart rint fan Hidaardersyl en Hidaard oer Meilahuzen nei Itens.

De namme Hidaarder Feart jildt sûnt 15 maart 2007 as de offisjele namme, as ferfanging foar de eardere offisjele namme Hidaardervaart.