Io (moanne)

Io is de binnenste fan de fjouwer grutte moannen fan de planeet Jupiter en is ferneamd nei de mytologyske figuer Io. De moanne waard op 8 jannewaris 1610 troch Galileo Galilei ûntdekt. Dizze moanne wurdt ek wol de pizzamoanne neamd.

Io