Johan Hora Adema

Johan Hora Adema (Ljouwert, 24 april 1843 - Velp, 15 maart 1938) wie in boargemaster.

Johan Hora Adema, 1893

HY wie boargemaster yn trije ferskillende gemeentes. Dêrneist wie Hora Adema kaptein by de Grenadiers en Jagers. Hy wie earst boargemaster fan de gemeente Aalten (1886-1888), doe fan Hengelo (1888-1891) en as lêste fan Harns (1896-1914). Yn 1870 trouwe Hora Adema mei de Fryske Lucia Aurelia Bergsma Fruitier De Talma, se krigen tegearre fjouwer bern.