Kearnenerzjy

Kearnenerzjy is enerzjy dy't frij komt by kearnreaksjes, reaksjes dêr't de atoomkearnen by belutsen binne. By it winnen fan kearnenerzjy wurdt de enerzjy opfongen as waarmens en troch in kearnsintrale mei turbines omset yn elektrisiteit.

Kearnsintrale yn Frankryk