Keunstiis

is iis dat keunstmjittich makke wurdt mei it doel om dêr sport, meastentiids reedriden, op te bedriuwen. Ek oare sporten brûke wol keunstiis.

Ienfâldige yllustraasje fan in mobile iisbaan

Yn Nederlân binne in tal keunstiisbanen, wêrfan de folslein oerkape baan fan Thialf op It Hearrenfean de bekendste is.