Kilometer

(Trochferwiisd fan Km)

De kilometer (symboal km) is in lingte-ienheid en gelyk as 1000 meter.

Oarspronklike definysje fan 'e kilometer

De kilometer is om-ende-by lyk oan :