Konstantinopel

Konstantinopel yn de Byzantyske tiid

Konstantinopel wie de eardere namme fan de tsjintwurdige stêd Istanbûl oan de Bosporus. Noch earder hjitte de stêd Byzantium. It is noch altiten de wichtigste en grutste stêd fan Turkije.