Spitich, dit antwurd op de Kwissipedyfraach wie net goed. Klik ûnderoan it logo op nei de folgjende fraach om troch te gean.

nei de folgjende fraach >