List fan keningen fan de Nabateeërs

Wikimedia-list

De Nabateeërs wienen in folk út it Heine Easten. Hja foarmen in selsstannich keninkryk oant de Romeinske keizer Trajanus yn 106 dêr in ein oan makke. De neifolgjende keningen binne bekend: