Mangrove

Mangroven binne beammen en strûken dy't waaksen op de sâlte slykgrûnnen yn de tropen en subtropen.

Mangrove