Mearling

De term mearling ferwiist nei tagelyk berne bern fan ien âldenpear. Dus mear as ien yndividu yn deselde liifmoer yn deselde swierens. Meastal wurde de leden fan in mearling berne op deselde dei.

Trijeling berne binnen 12 minuten nei elkoar.
Polygoonjournaal út 1958 oer de Fryske fjouwerling.
1rightarrow.png Twilling wiist troch nei dizze side. Foar oare betsjuttings fan dat begryp, sjoch: twilling (betsjuttingsside).

In mearling besteande út twa persoanen wurdt in twilling, in mearling besteande út trije persoanen hjit in trijeling, ensafuorthinne. Kombinaasjes fan mearlingen komme ek foar, lykas in twa-aaiige trijeling.

Typen mearlingenBewurkje

twillings
Trijelings