Meidogger:Jcb/Standaardteksten

Handige standaard-teksten aangezien ik zelf geen Fries spreek.

WaarschuwingBewurkje

  Warskôging - dit IP-adres is brûkt foar fandalisme op de Wikipedy.

  Warskôging: dit IP-adres is brûkt foar fandalisme. Dat is earnstige saak, doch dat NEA wer! As sok gedrach oanhâldt, wurdt dit IP-adres blokkearre en kin it net mear brûkt wurde om mei te dwaan oan dizze Wikipedy.

  • Hjirûnder stiet in list mei de fandalistyske bewurkings dien fanôf dit IP-adres.

  Warning: this IP-adress has been used for vandalism. This is a serious affair, do not EVER do this again! If this behaviour continues, this IP-adress will be blocked, which means it can no longer be used to participate in this Wikipedia.

  • Below is a list of the vandalist edits made by from this IP-adress.

It kin wêze dat dizze wizigings earder troch in oar dien binne. Ek kin it wêze dat jo it adres mei in fandaal diele. Yn dat gefal hjitte wy jo fan herten wolkom op ús Wikipedy. En foegje jo kunde ta. Hoe? Klik hjir.