Moandei is neffens de Gregoriaanske kalinder de twadde dei fan de wike. De moandei is ferneamd nei de moanne en folget op de Snein.