Molkewei

De molkewei of it molkenpaad is de namme foar it spiraalfoarmige stjerrestelsel of spiraalstelsel fan middelmatige grutte, dêr't ús sinnestelsel har yn befynt. Op ierde wurdt de molkewei sjoen as in ljochtsjende bân dy't de himmel omspaant, mitsdat it tsjuster genôch is.

It sintrum fan de Molkewei lykas sjoen troch NASA's Spitzer Space Telescope