Hjouwer, garst en produkten makke fan nôt.

Nôt is de sammelnamme foar iensieddige kultuergewaaksen dy't meiïnoar rûnom op de wrâld de wichtichste fiedselboarne foarmje foar de minsk.

Dizze groep befettet ûnder oaren: