Oerlis:Doardt

Nij mêd
Rinnend oerlis

NammeBewurkje

Ik wit dat It Frysk Boun om Utens de namme skriuwt as "Doardt", mar sels haw ik niis "Doart" brûkt. Dat like my better te pasjen: It is ommers ek net "It Bildt". Ik haw sa'n boekje fan it Nammekundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy, en dy hienen doe ek allinnich "Doart" fûn. Dat wie dat dan net better? Mysha 14 des 2009, 14.32 (CET)

Werom nei de side "Doardt".