Oerlis:Teake van der Meer

Nij mêd
Der is noch gjin oerlis op dizze side.

Wy hienen de sin "Yn 200 waard er ridder yn de oarder fan Oranje Nassau." At dit wier sa is, wat wie dan it jier, want dat 200 liket wat ier in de tiid. Mysha

Werom nei de side "Teake van der Meer".