In Ortsteil, Stadtteil of Dorfschaft is in begryp yn Dútslân foar in wenkearn mei in eigen namme yn in gemeente of stêd.

Unterbiberg is in Ortsteil fan Neubiberg

Net allinnich parten of wiken fan in plak wurde oantsjut as Ortsteil, mar ek doarpen dy't earder in selsstannige gemeente wiene en letter part fan in oare gemeente waarden. De letterlike oersetting foar de oantstjutting stedsdiel yn Nederlân is net alhiel wier.