De petameter (symboal Pm) is in lingte-ienheid, gelyk oan 1.000.000.000.000.000 meter. De namme is gearstald út de SI-ienheid foar langte, "meter", en it SI-foarheaksel peta. In petameter is 1000 terameter of 0,001 eksameter.