Primaat (biskop)

Primaat (Latynsk: primus = "ien fan de earsten") is in tsjerklike titel fan in persoan dy't yn in bepaald gebiet de wichtichste amtsdrager is. Yn de katolike, otterdokse en anglikaanske tsjerken is in primaat altyd in biskop.