De Snieûlen (Nyctea) wie in skaai yn de famylje fan de Ulefûgels. De ienichste soarte yn it skaai wie de Snieûle (doe Nyctea scandiacus).

It skaai waard yntrodusearre troch James Stephens yn 1826, om de Snieûle út it skaai fan de Ulen (Strix) wei te heljen. Yn 1999 waard lykwols fêststeld dat de Snieûle genetysk nei-besibbe wie oan de Amerikaanske Oehoe en de Magelhaanoehoe. Dêrom waard de Snieûle oerbrocht nei it skaai fan de Oehoes.