De Taniamear is in feart yn de gemeente Ljouwert. De feart rint oan de súdkant fan de Ljouwerter- of Havankbosk en rint oan de eastkant besuden Snakkerbuorren út yn de Dokkumer Ie. Oan de oare kant fan de Ie rint de Bonkefeart fierder njonken de N355 nei Hurdegaryp.