Wapen fan Utingeradiel

It wapen fan de gemeente Utingeradiel waard fêststeld op 25 maart 1818 en omskreaun as

Gemeentewapen fan Utingeradiel

Fan keel beladen mei 1 leelje fan sulver, verzeld van 3 klaverblêden fan goud, setten 2 en 1. It skyld is dekt mei in kroan fan goud. De kroan hat trije blêden en twa pearels.

De oarsprong fan it wapen is ûnbekend, wol kommme de klaverblêden ek in soad foar yn de doarpswapens yn de gemeente. It is dus mooglik in algemien symboal foar de lânbou.