Ferskil tusken ferzjes fan "Macht"

153 bytes grutter ,  14 jier lyn
gjin bewurkingsgearfetting
(Definysje herferbettere: ik miste de "oare": macht is ynterminskelik)
'''Macht''' kin omskreaun wurde as it fermogen om eat tsjin wjerstân fan oaren yn plakfine te litten.
 
MachtFan kindit ynfermogen teoryfoarmet opûngelikens eltseúteinliks ferhâldingde basearregrûnslach. wêze,Minsken mardy't ynfolslein degelyk praktykoan foarmetelkoar hastbinne, altiten ûngelikenskinne de grûnslachoar net twinge. De dúdlikste boarnen fan macht binne jild en geweld. Immen dy't mear jild of mear geweld brûke kin as in oar, kin al aardich gau macht útoefenje.
 
Immen dy't goed mei taal oerwei kin en oaren oertsjûgje kin, kin ek macht útoefenje. Yn 'e sosjology en politikology wurdt sein dat sa'n persoan oer [[kultureel kapitaal]] beskikt.
Macht kin beskôge wurde as in kaptaalfoarm - at immen syn macht brûkt rint dy dêrtroch tebek en moat der op 'e nij yn ynvestearre wurde. It is dêrom útwikselber mei oare kaptaalfoarmen, lykas [[ekonomysk kapitaal]]. Macht kin omset wurde yn jild en jild kin omset wurde yn macht. Mar hjoed de dei wurdt ek faak sprutsen fan [[sosjaal kapitaal]] en [[kultureel kapitaal]] om subtilere boarnen fan macht oan te dúdzjen.
Immen dy't kunde hat oan minsken op ynfloedryke plakken en sadwaande saken regelje kin, kin ek macht útoefenje. Sa'n persoan wurdt fan sein dat er [[sosjaal kapitaal]] hat.
Dizze beide foarbylden toane de subtylere boarnen fan macht sa't dy faak yn komplekse mienskippen foarkomme. De teoryen oer kultureel en sosjaal kapitaal meitsje it mooglik om dizze foarmen fan macht te bestúdearjen.
16

bewurkings