Wikipedy:Diskusjelisten

It Wikipedia-projekt hat ek diskusjelisten, foar oerlis bûten de siden fan de Wikipedy om. Hjirûnder wurde de wichtichste neamt.

Wikipedia-L is de diskusjelist foar diskusje en oerlis oer richtlinen en oare beliedsaaken dy't it hiele wikipedia-projekt oangeane. Dit is oant no ta de drokste list. Oarspronklik wie dizze list allinnich Ingelsktalich, mar nei't de Ingelsktalige wikipedy 14 novimber 2002 in eigen list krigen hat, WikiEN-l, is it in list wurden foar saken dy't net taalspesifyk binne. Wol is it Ingelsk de wichtichste fiertaal bleaun.

Wikitech-L is de diskusjelist foar fragen, problemen en suggestjes oer de technyske kanten fan Wikipedia, mei namme de programmatuer dy't it allegear mooglik makket.

Foundation-L bewurkje seksje

Foundation-L is de diskusjelist dy't brûkt wurdt foar besprekkings oer de Wikimedia Foundation, it oprjochtsjen fan nije projekten en it betinken fan manieren foar it winnen fan ynkomsten.

Oere diskusjelisten bewurkje seksje

Der is ek in oersjoch fan alle Wikipedia-diskusjeslisten.