Wikipedy oerlis:Wat is Wikipedia

Nij mêd
Der is noch gjin oerlis op dizze side.

B. hat de omskriuwing fan faq feroare yn "geregeld foarkommende fragen". Op sich goed, mar ik hie leaver trije kear in "f". "Faak foarkommende fragen"? Eins soe it fansels mei F., A., en Q. begjinne moatte, mar it Frysk hat gjin "Q", dat dat soe net kinne? Aliter 01.23, 11 aug 2004 (UTC)

Hat dizze side noch in doel no't wy yn de Wikipedy siden oer Wikipedia en de Wikipedy opnaam hawwe? Of moat wat hjir mear stiet gewoan oerbrocht wurde nei de gewoane side? Mysha

Dizze side hat neffens my it doel om minsken dy't meidwaan wolle wat te ynformearjen, wylst de wikipedy side mear in beskriuwend artikel is. (Ik sit dan mear mei de side Wikipedy:Skiednis fan Wikipedia. Dat soe miskien better yn de Wikipedia/Wikipedy siden derby kinne. Theun 22.24, 28 nov 2006 (CET)
Werom nei de projektside "Wat is Wikipedia".