Wilfryd

Jongesnamme

"Wilfryd" is in Fryske jongesnamme. Fan komôf is it in Germaanske namme, opboud út de twa parten "wil" en "fryd". Dêrby betsjut wil soks as wolle of winskje, en betsjut fryd eat as beskerming of frede.

Sjoch ekBewurkje