Worp († 1510), Skieringer dy't Ljouwert ynnaam (1487). Hy waard gûverneur fan Ljouwert en grytman fan Ferwerderadiel1505). Hy wie fan it laach Juckema