Adstraattaal

In adstraattaal is in taal dy't praat wurdt neist in gebiet dêr't dyselde taal (dêr dan substraattaal) ferdwûn is. Sa is it Keltyske Welsk in adstraat fan it Ingelsk en it Frysk in adstraattaal fan it Grinslânsk.

Somtiden wurdt ek wol de koartere term adstraat brûkt.