Anne Hans fan Wikel

Anne Hans fan Wikel (Wikel?, ? – Aldskoat, 1635) wie grytman fan Aenjewier fan 1626-1630. Troude mei Wiskje Fockens mei wa’t er ien soan krige: Johan fan Wikel ( 1617-1659).

Sjoch ek bewurkje seksje