In autodidakt is ien dy't syn kennis troch selsstúdzje krigen hat. In persoan kin op elts punt fan it libben in autodidakt wurde. Autodidakten leare harren kennis út boeken, fan ynternet of fan oare boarnen. De ynformaasje kin ek fan oare persoanen komme, hoewol't it dan net hielendal mear autodidaktisme is.

It wurd wurdt fral brûkt op kennisnivo's dêr't in goeie oplieding by ferwachte wurde kin, bygelykgs by universitêre of oare stúdzjes fan heech nivo. Benammen yn de keunstberoppen, as skilders en muzikanten, komt autodidaktisme in protte foar.

It wurd komt fan de Aldgrykske wurden αὐτός (autós, of 'sels') en διδακτικός (didaktikos, wat 'learen' betsjut).

Ferneamde autodidakten

bewurkje seksje