In berch is in hichte yn it lânskip dat dúdlik heger leit as de krite derom hinne. Yn de ierdrykskunde en geology wurdt ûnderskied makke tusken bergen nei hichte, lizzing of troch de wize dêr't sy ûntstean binne.

Berch yn Alaska

Sjoch ekBewurkje