De Fûke is in roman fan Rink van der Velde út 1966 dy't him ôfspilet yn de Twadde Wrâldkriich. Yn 1995 hat de skriuwer it boek omstavere en ek de ynhâld op 'e nij besjoen. Yn 2000 makke Steven de Jong de film De Fûke, op basis fan dit boek.

Krekt as yn hiel Nederlân dûke der ek Joaden ûnder yn Fryslân. Ek by in ielfisker dy’t mei syn frou Gryt en soan Germ efterôf yn in húske oan de Tsjûkemar wennet. Op in nacht komt Germ net thús fan syn nachtlike tochten op ’e mar. De oare deis hellet de plysje mei de Dútsers Germ syn heit op om him te ûnderfreegjen. De anargistyske ielfisker siet al faker foar ferhoar en is gjin maklik mantsje. Hy hâldt him stil as se him ûnderfreegje. Under it ferhoar rekket er hieltyd fierder yn de 'fûke'. Letter docht him bliken dat Germ oppakt is by syn wurk foar it ferset. As syn heit dat trochkrijt slaan by him de stoppen troch en dat is it begjin fan de ein.

Oersettingen

bewurkje seksje
  • 'De Fuik' (in oersetting fan Jan J. Bijlsma) waard yn 1970 útjûn yn de Wereldbibliotheek en letter yn 'e Zilverschoonrige.
  • De Fûke is ek yn it Ingelsk ('The Trap', Henry J. Baron 1995) en yn it Oekraynsk ('Wjersha', Yuri O. Zhluktenko 1983) oerset. De Oekraynske oersetting is polityk en eroatysk sensurearre. Dat koe yn de Sovjet-Uny net oars. Zhluktenko wist boppedat net krekt hoe 't al dat fiskersark wurke.
  • De Hebriuwske oersetting, makke troch Rink syn dochter Wytske, is noch net publisearre.