Slachynstrumint

(Trochferwiisd fan Drummer)

Under slachynstruminten wurde meast muzykynstruminten ferstien dy't ornaris mei in slachtechnyk bespile wurde, lykas de ferskate soarten trommels, bekkens en lytsere ynstruminten sûnder spesifike toanhichte. Fierder binne der slachwurkynstruminten mei in spesifike toanhichte, lykas de pauken en de gong. It drumstel (in kombinaasje fan trommels, bekkens en inkeld ek perkusje-ynstruminten) wurdt meast brûkt yn pop- en rockbands, yn jazzmuzyk en hieltyd faker yn orkestferbân.

Under perkusje wurdt meast ferstien de lytsere slachwurkynstruminten en in tal muzykynstruminten dy't út de wrâldmuzyk komme, dat wol sizze: út oare as de westerske klassyk muzikale tradysje, lykas bygelyks de

Hoewol't alle slachwurkynstruminten mei in saneamde slachtechnyk bespile wurde kinne, binne der ek fariaasjes en alternativen: mei of sûnder stôk slaan (mei de hân). Guon slachwurkynstruminten, lykas de fibrafoan en crotales kinne boppedat mei in strykstôk (meast dy fan in kontrabas bespile wurde, wat notearre wurdt as arco.

Melodieuze slachynstruminten

bewurkje seksje

Dêrneist binne der slachwurkynstruminten dy't dúdlik in meldij of harmony hearre litte kinne, lykas

Slachsnaarynstruminten: