De Ennemaboarch is in boarch yn Midwolda. De Ennemaboarch wie yn it earstoan in stienhûs, boud yn de 14e iuw troch Sebo Ennens of Ennema. Troch houlikken wienen de bewenners ferbûn mei de Ommelanner aadlike famyljes Alberda en Siccema.

Ennemaboarch

Tsjintwurdich wurdt de boarch bewenne troch keunstnaresse Maya Wildevuur. It koetshûs is in restaurant.