Grifformearde Gemeenten

De Grifformearde Gemeenten (GG), faak oantsjut as de Gergem is in Nederlânsk grifformeard tsjerkegenoatskip. It ûntstie yn 1907 doe't twa groepen ôfskiedenen fan de Nederlânske Herfoarme Tsjerke by elkoar gienen.

Tsjerke fan de Grifformearde Gemeente yn 's-Gravenpolder
Tsjerke fan de Grifformearde Gemeente yn Genemuiden
Tsjerke fan de Grifformearde Gemeente yn Barendrecht
Tsjerke fan de Grifformearde Gemeente yn Toalen

De Grifformearde Gemeenten telden in 1929 sa'n 30.000 leden. Dat ledetal soe om 2014 útgroeie ta 107.000 leden. Gerrit Hendrik Kersten waard fierút de wichtichste lieder fan de Grifformearde Gemeenten.