De Haulerpolder is in natuergebiet flakby De Haule yn Eaststellingwerf. It gebiet is yn behear by Natuermonuminten en leit oan de bopperin fan de Tsjonger. It gebiet is 47 ha grut, en bestiet foar it grutste part út greide.

Haulerpolder
bysûnderheden
oerflak 47 ha

Yn it gebiet groeie de seldsume djerreblom en orchidee. It is ek in belangryk briedgebiet foar ferskate greidefûgels.

Natoergebieten fan de Feriening Natuermonuminten yn Fryslân

Aldemardumer KlifFilenspolderFlytsterboskFochtelerfeanIt GrynHaulerpolderHegewiersterfjildLeonserpolderLycklamaboskNasjonaal Park De LauwersmarNasjonaal Park SkiermûntseachRengersmiedeRiisterpolderSkrinsSkrokSlotpleatsSuderfinnenspolderWesterhitsumerbosk